หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นายสมศักดิ์ พ่วงผจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
กองช่าง
 


นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ผอ.กองช่าง


นายวิรุต มากพุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางณัฏฐ์ชิตา รัตนประทุม
งานธุรการ


นางสาวปาริชาติ นะคันทา
งานธุรการ


นางสาวเยาวเรศ รักอ่อน
งานบันทึกข้อมูล


นายสมบัติ ภู่ระหงษ์
งานบันทึกข้อมูล


นายสุชาติ นะคันทา
ขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)


นายจตุรงค์ แจ่มศิริ
ขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า


นายธีระพล มีมาก
งานประจำรถบรรทุกเทท้ายติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า


นายโกวิทย์ ผลิผล
งานประจำรถบรรทุกเทท้ายติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10