หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นายสมศักดิ์ พ่วงผจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
กองคลัง
 


นางรุ่งทิพย์ ถนัดพานิช
ผอ.กองคลัง


นางสาวสุพัตรา มะโนรื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสุมาลี พรเจริญ
งานกิจการประปา


นางสาวมัชฌิมา เรืองงาม
งานกิจการประปา


นางดวงแก้ว ทรัพย์สุจริต
งานกิจการประปา


นางสาวรพีพรรณ รอดพ้นทุกข์
งานบันทึกข้อมูล


นางสาวรุ่งรัตน์ ผลทิพย์
งานบันทึกข้อมูล


นางสาวกาญจนา ภู่ระหงษ์
งานบันทึกข้อมูล


นายเอกสิทธิ์ เฉลิมศักดิ์
งานบันทึกข้อมูล


นางสาวกันตา สุวรรณทศ
งานพัสดุ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10