หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นายสมศักดิ์ พ่วงผจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
สำนักปลัด
 


นางบุศรา ช่างเรือนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนิรมล โกสาวัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายไตรทิพย์ ฤทธิสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางนภัสวรรณ สุกขะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางคนึง ทัฬหสิทธิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวมนัสพร หอมชะเอม
ครู ค.ศ.1


นางสาวเพ็ญจันทร์ พยัคฆ์เดช
งานประชาสัมพันธ์


นางสาวบุญทำ ผลเนตร
งานทำความสะอาด (แม่บ้าน)


นางวิไล ผลเวช
งานทำความสะอาด (แม่บ้าน)


นางสาวสุภามาศ ผลจิตต์
งานบันทึกข้อมูล
 
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10