หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
 
ประกาศเกียรติคุณ  
องค์กรที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปี พุทธศักราช 2559  
   

 
ประกาศเกียรติคุณ  
องค์กรที่ดำเนินงาน ตามนโยบาย
กระทรวงยุติธรรมด้านการอำนวยความเป็นธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 
ปี พุทธศักราช 2559  
   

 
รางวัลชมเชย  
การประกวดกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตดีเด่น  
ปี พุทธศักราช 2541  
   

 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การคมนาคมสะดวก
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10