หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้กำหนดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ตามที่ผู้บริหารได้อนุมัติเห็นชอบเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 00.00 น. โดย คุณ บุศรา ช่างเรือนกุล

ผู้เข้าชม 293 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10