หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประ กาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะห่างจากอำเภอมหาราช 12 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 35 กิโลเมตร มี เนื้อที่ประมาณ 24.88 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 15,550 ไร่
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,020 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,897 คน คิดเป็นร้อยละ 47.19

หญิง  จำนวน 2,123 คน คิดเป็นร้อยละ 52.81
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,269 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 161.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 
ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ตำบลบ้านรี
อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ตำบลพิตเพียน
อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านนา 208 245 453 152
2 บ้านนา 250 260 510 305
3 บ้านนา 204 207 411 331
4 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ 593 680 1,273 136
5 บ้านกระทุ่มราย 451 522 973 178
6 บ้านน้ำหัก 191 209 400 167
รวม 1,897 2,123 4,020 1,269
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10