หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ อย 0023.2/ว 615 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 รายงานการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ที่ อย 0023.2/ว 13896 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023.3/ว 614 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023.5/ว 14020 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023.5/ว 14019 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023./ว13941 แจ้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023.5/ว 613 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
ที่ อย 0023.5/ว 612 แจ้งแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  [ 8 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023.3/ว รายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ เอกสาร1 ]  [ 8 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023.3/ว 610 การประชุมขับเคลื่อนร้านอาหารเปิดได้ ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023.3/ว607 ตอบแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
ที่ อย 0023.2/ว 571 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู หรือพนักงานครู ที่มีความประสงค์จะประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2564  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
อย 0023.5/ว 604 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
อย0023.3/ว603 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 625
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10