หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.3/ว 11054 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว678 การปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว11045 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว11032 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
ที่ อย 0023.5/ว 11042 การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
อย 0023.4/ว 11044 ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
อย 0023.4/ว 11034 แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
อย 0023.2/ว671 แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว10905 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
อย0023.3/ว10904 การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดุฝน ปี 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
อย 0023.4/ว 10890 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
อย 0023.1/ว 10881 การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการคุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
อย 0023.3/ว699 การประชุมทางวิชาการเรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา บทเรียนความท้าทาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
อย 0023.3/ว 670 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวง มหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 708
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-651-6559
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10