หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย0023.5/ว525 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว521 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว11789 การโอนเงินภาษีมุลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่6  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว11791 การโอนเงินภาษีมุลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่5  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ ว 11783 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 11778 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว11771 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันควบคุม  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว11772 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ ว 11740 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน Channed spacing  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ ว11742 แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 524 ซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 522 ซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 11692 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6-2563  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 11692 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6-2563  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 508
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10