หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Banna Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
สภาพทั่วไป
 
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ตั้งงบประมาณจัดตั้งจุดตรวจ จัดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวัน หยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และทางหน่วยงานขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงบเหตุและตักเตือน
การคมนาคม
 
 

ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 26 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 35 สาย
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,286 ครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
การสื่อสารในตำบล
 
 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 3 แห่ง

เสียงตามสาย จำนวน 4 แห่ง
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง จำนวน 7 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ถังน้ำประปา จำนวน 10 แห่ง

ที่เก็บน้ำฝน จำนวน 1 แห่ง
ประปาในตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีกิจการประปา เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเอง สามารถให้ บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีมีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 

ร้านบริการเสริมสวย จำนวน 2 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

รีสอร์ทในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง

ก๊าซหุงต้ม จำนวน 6 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปมะม่วงกวน หมู่ที่1

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปการทำปลาเค็ม หมู่ที่ 4

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรแบบผสมผสาน ของบ้านกระทุ่มราย หมู่ที่ 5
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-769307
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10