หน้าหลัก ข่าวผลงานอบต. กิจกรรมบ้านา สินค้าชุมชน กระดานสนทนาอบต.บ้านนา ท่องเที่ยวบ้านนา ติดต่ออบต.บ้านนา

รับทำบัญชี

การรับทำบัญชี เรื่องน่ารุ้ กับคำอธิบายเพิ่ม การวางแผนภาษี ตอนที่ 1

การบัญชีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมีย ในช่วงแรกๆก็เป็นแค่การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร กับมูลค่าเหล่านั้น ส่วนวิชาการบัญชีที่มีพื้นฐานเหมือนกับระบบคณิตศาสตร์ เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีก่อนปี ค.ศ. 1543 โดย Luca Pacioli ได้พิมพ์หนังสือชื่อว่า Vennice ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี โดยพื้นฐานของการบัญชีทั้งหมดมาจากสมการว่า สินทรัพย์หนี้สินทุน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนและคำอธิบายเพิ่ม การวางแผนภาษี ตอนที่ 1 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้

ความรู้ก่อนรับทำบัญชี ว่าด้วยเรื่องคำอธิบายเพิ่ม การวางแผนภาษี ตอนที่ 1

สำหรับบริษัทอาจเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีนี้ อาจเป็นที่จดทะเบียนเลิกธุรกิจต่างๆต่อกรมพัฒนาธุรธุรกิจต่างๆค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกอาจเป็นรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายไม่ถึง 
12 เดือน ก็เป็นอันไม่ต้องยื่นแบบ ภาษีเงินได้51 แต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และรอบระยะเวลาบัญชีปีนั้นจะมีการกำหนดเวลา
เกินกว่า 6 เดือน ก็ยังคงต้องยื่นแบบ ภาษีเงินได้51 กรมสรรพากรได้จัดเตรียมแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้51 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะสำหรับบริษัทอาจเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุน
จดทะเบียนจ่ายเงินแล้ว ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่เกิน 5 ล้านบาท นอกจากได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% ของกำไรสุทธิ ลงเหลือ 15% ของกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
และ 25% ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 3 ล้านบาทนั้น ให้ยังคงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติ 30% นั้น ในรอบระยะเวลาบัญชี นี้ 
ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามประมวลรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ธุรกิจต่างๆดังกล่าวอีกไม่เกิน 150,000 บาท ต่อรอบระยะเวลาบัญชี ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นในครึ่งปีของธุรกิจต่างๆ
ดังกล่าวนั้น ท่านอธิบดีกรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย ได้แจ้งว่า ให้นำจำนวนเงินที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 150,000 บาท มาคำนวณหักออกจากครึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิของทั้งรอบระยะเวลาบัญชี 
ในรูปแบบเดียวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ที่เคยได้รับการยกเว้นมาก่อนหน้านี้แล้ว

การรับทำบัญชี กับหน่วยงานรับทำบัญชี

บัญชี หน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ซี่ง จะต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความเชื่อถือ และทางหน่วยงานต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ธุรกิจต่างๆสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร งาน นำส่งภาษีได้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลา รวมทั้งการวางแผนภาษีเพื่อลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆในการถูกกรมสรรพากร ตรวจสอบรับทำบัญชี

 
 
ip [115.87.40.94]  จากคุณ::. เผยแพร่ข้อมูลการทำบัญชี  วันที่  02 ม.ค. 57 เวลา 19:30:50 น.
 

 


100 payday loans loan online loan application online loan application
โดยคุณ A Payday Loan (178.159.37.146) [ 17 ม.ค. 61 เวลา 01:10:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3


argument essays misd homework online argumentative essay argumentative essay
โดยคุณ Homework For Pre K (46.161.9.56) [ 16 ม.ค. 61 เวลา 09:35:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2


homework writing service argumentative essay argumentative essay literature review writers
โดยคุณ Homework Help Online (178.159.37.112) [ 13 ม.ค. 61 เวลา 12:19:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1


ตอบคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ความคิดเห็น
โดย
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ