หน้าหลัก ข่าวผลงานอบต. กิจกรรมบ้านา สินค้าชุมชน กระดานสนทนาอบต.บ้านนา ท่องเที่ยวบ้านนา ติดต่ออบต.บ้านนา

เที่ยวลาว เวียงจันทน์ 2วัน1คืน 1,950บาท tel:083-960-1199
เที่ยวลาว เวียงจันทน์ 2วัน1คืน 1,950บาท tel:083-960-1199 เที่ยวลาว เวียงจันทน์ 2วัน1คืน วันแรกของการเดินทาง เช้า พบท่านที่จุดนัดพบ อ.เมือง จ.หนองคาย นำท่านสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านกระบวนการแบบ VIP Service ด่านไทย และ สปป.ลาว มัคคุเทศก์สาวลาวในชุดประจำชาติให้การต้อนรับท่าน (ใช้เวลาทำเอกสารที่ด่าน ลาว ประมาณ 10 นาที) จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชมสิ่งที่ดีที่สุดใน เวียงจันทน์ สปป.ลาว -นมัสการพระธาตุหลวง- ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในลาว -ศาลหลักเมือง เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมือง - ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ริมแม่น้ำโขง ฝั่ง สปป.ลาว บ่าย -พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว- ซึ่ง ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ก่อนที่จะถูกอันเชิญมา ไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร.1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 ผ่านชมหอคำ(Petit Trianon)พระราชวังเก่า ทุกวันนี้ใช้เป็นทำเนียบประธานประเทศ เย็น เข้าพักโรงแรมนครสัก2 เมืองเวียงจันทน์ พักห้องละ 2 ท่าน **พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท** ค่ำ พาท่านชม -อนุสาวรีย์ประตูชัย- สถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง กับฝรั่งเศส ชมน้ำพุเต้นระบำ และบรรยากาศนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารเย็น แบบเมนูเซท พร้อมชมการแสดงรำลาว จากหญิงลาวชาวลาว จากนั้นเชิญท่านท่อง ราตรีเมืองเวียงจันทน์ ตามอัธยาศัย.... ________________________________________ วันที่สองของการเดินทาง เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก Check Out เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย พาท่านชม -พิพิธภัณฑ์ ท่านไกรสรพรหมวิหาร - ชอปปิ้ง -ตลาดจีน- เลือกซื้อสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนโดยตรง อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และของที่ระลึกต่างๆ มากมาย จากนั้นออกเดินทางกลับด่านมิตรภาพลาว -ไทย -ชอปปิ้งในตลาดเช้า- เลือกซื้อสินค้าราคาถูกทั้งจากลาว เวียตนามและจีน -ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน- เลือกซื้อเครื่องเงินคุณภาพจาก สปป.ลาว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง บ่าย ช๊อปปิ้ง -ร้านสินค้าปลอดภาษี- ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Band Name) ราคาถูกต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และ เครื่องสำอางค์ 16.00 เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทยลาว กลับสู่ จังหวัดหนองคาย เที่ยวชม และ เลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดอินโดจีน(ท่าเสด็จ) เลือกซื้อสินค้า ราคาถูก จากทั้งไทย จีน เวียดนาม เกาหลี และสิงคโปร์ เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร แดงแหนมเนือง ร้านอาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดหนองคาย 18.00 สิ้นสุดโปรแกรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ อัตราค่าบริการ : 02-05 ราคาท่านละ 3,150 บาท 06-10 ราคาท่านละ 2,850 บาท 11-25 ราคาท่านละ 2,450 บาท 26-35 ราคาท่านละ 2,350 บาท 36-45 ราคาท่านละ 2,150 บาท 46 Up ราคาท่านละ 1,950 บาท **เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี คิดครึ่งราคา พักร่วมกับผู้ปกครอง** **เดินทางเป็นหมู่คณะ มากกว่า 50 ท่าน สอบถามราคาพิเศษโทร 083-960-1199** อัตรานี้รวม : • ค่าบัตรผ่านแดน ไทย-ลาว • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ไทย-ลาว • ค่ารถบัสท้องถิ่นนำเที่ยว สปป.ลาว • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ • ค่าอาหารทุกมื้อ(5 มื้อ) ตามโปรแกรม • ที่พัก 1 คืน ใน นครหลวงเวียงจันทน์ (พักห้องละ 2 ท่าน) • ค่าองค์การท่องเที่ยวลาว ค่าธรรมเนียม ต.ม. ไทย และ ลาว เงื่อนไขการจองทัวร์ : • ส่งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน + ชื่อ-นามสกุล ก่อนการเดินทาง 15 วัน • โอนเงินมัดจำ 50% ก่อนทันทีที่มีการจองทัวร์ • ส่วนที่เหลือชำระให้ครบ 100% ก่อนการเดินทาง 15 วัน E-Mail : winny-jp@hotmail.com โทร : 083-960-1199 ________________________________________ บริการรถตู้นำเที่ยว สปป.ลาว เวียงจันทน์ ปากเซ หลวงพระบาง เริ่มต้นที่ 1500 บาท/วัน พร้อมน้ำมันและคนขับ  
 
ip [223.206.83.253]  จากคุณ::. winnyammy  วันที่  14 ม.ค. 57 เวลา 12:34:49 น.
 

 


ตอบคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ความคิดเห็น
โดย
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ