หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559


   
   
   
 
ปฐมนิเทศนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านนา
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559


   
   
   
 
การแข่งขันกีฬาภาครัฐ
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559


   
   
   
 
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559


   
   
   
 
โครงการคลองสวย น้ำใส และกำจัดผักตบชวา
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559


   
   
   
 
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2559


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2559


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า