หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านนา
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561


   
   
   
 
การแข่งขันกีฬาภาครัฐ
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
   
 
การนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านนา
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
ปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณฯ
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560


   
   
   
 
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการพยุงธรรมค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560


   
   
   
 
ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รัชการที่ 10
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
การแข่งขันกีฬาภาครัฐ "มหาราชสามัคคี" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560


   
   
   
 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560


   
   
   
 
การลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า