พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ ปลาเค็มแดดเดียวหรือปลาเกลือ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
      ปลาเค็มภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุดิบที่ใช้
       1. ปลาสด 100 กิโลกรัม (ปลาสลิด ปลาช่อน และปลาดุก) 2. น้ำแข็งและน้ำสะอาด 3. เกลือเม็ด 10 กิโลกรัม 4. น้ำตาลทรายขาว 300 กรัม 5. ผงชูรส 100 กรัม
กระบวนการผลิต
       1. ปลาสด (ปลาสลิด ปลาช่อน และปลาดุก) 2. นำปลามาแล่เนื้อ เมื่อแล่ปลาแล้วล้างน้ำสะอาดสองน้ำแล้วแช่น้ำแข็งไว้ 1 คืน 3. ล้างน้ำสะอาดอีก 2 น้ำ แล้วนำมาทำตามกรรมวิธีใหม่ที่พัฒนามาจาก สูตรเดิม โดยใช้ปลา 100 กิโลกรัม 4. เกลือเม็ด 10 กิโลกรัม 5. น้ำตาลทรายขาว 300 กรัม 6. ผงชูรส 100 กรัม 7. ใส่น้ำพอท่วมตัวปลาหมักไว้ 3 ชั่วโมง 8. ล้างน้ำสะอาดอีก 2 น้ำ แล้วนำไปผึ่งแดดพอหน้าปลาตึง ๆ ก็นำไปขาย ส่วนอื่นๆ ที่เหลือในการทำปลาเค็ม หัวปลาที่ขนาดใหญ่นำมาใส่เกลือตากแดด ไข่ปลา ขายกิโลกรัมละ 120 บาท โดยส่งให้ร้านอาหาร ส่วนพุงปลานำมาหมักเกลือ แล้วมีคนทางภาคใต้มารับพุงปลาที่หมักเกลือแล้วไปทำน้ำบูดูในกิโลกรัมละ 10 บาท เกล็ดปลาและหัวปลาที่มีขนาดเล็กนำไปขายเป็นอาหารของปลาในกิโลกรัมละ 1 บาท (ราคาตามตกลง)
การใช้/ประโยชน์
       นอกจากการทำปลาเค็มแดดเดียว จะเป็นอาชีพหลักสร้างฐานะให้คนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยก่อนโดยไม่สร้างมลภาระให้แก่สิ่งแวดล้อม แล้วยังเป็นการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อีกด้วย
ติดต่อ/สถานที่จำหน่าย
      คุณประดับ เสมพิพัฒน์ อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นผู้ริเริ่มทำปลาเค็มแดดเดียว) และชาวบ้านในเขตตำบลบ้านนา แหล่งขาย 1. ขายบริเวณหน้าบ้านและตลาดนัดใกล้เคียง 2. ตลาดอ่างทอง สิงห์บุรี และตลาดบ้านหมอ สระบุรี 3. ตลาดไท ปทุมธานี 4. ส่งออกต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 5687 ครั้ง  update : 2019-04-25 19:51:50