พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : การแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอัคคีภัยและภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง
  รายละเอียดข่าว :

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยและภัยธรรมชาติหน้าแล้ง หลังเกิดลูกเห็บตกที่อำเภออุทัย
นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังภัยธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนหลายอำเภอ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต เกิดเหตุลูกเห็บตกที่อำเภออุทัยไม่ได้รับความเสียหาย ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนรับฟังการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการทางวิทยุประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว รวมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง พร้อมรื้อถอน จัดเก็บป้ายโฆษณาข้างทางที่ไม่ได้รับอนุญาต งดการเผาหญ้าริมทางและการเผาฟางข้าว หรือหากจำเป็นต้องเผาขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง ควรเผาในที่โล่งแจ้ง และเตรียมถังบรรจุน้ำไว้ใกล้ตัว จึงขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนเมษายน

   
  [แนบไฟล์] :