พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562


   
   
   
 
การประชุมประชาคมในระดับตำบล
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562


   
   
   
 
ประเมินสุขภาพและพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านนา
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562


   
   
   
 
โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
การจัดการประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
การประชุมการป้องการกันทุจริตภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย