หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านนา

โครงสร้างอบต.บ้านนา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านนนา
สมาชิกสภา อบต.บ้านนา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน

พรก./พรบ.ข้อระเบียบ
   กฏกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบต.บ้านนา สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

วันต้นไม้ ประจำปี 2561

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านนา

การแข่งขันกีฬาภาครัฐ "มหาราชสามัคคี" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

การนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านนา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณฯ
[+] more
 
 
[+] more
หนังสือราชการ สถ.
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 118 ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล จุฑารัตน์ บัวสุข [20 ก.ค. 61]::[0]
 117 ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ satu88 kawinha [13 มิ.ย. 61]::[0]
 116 ว่าด้วยเรื่องของขมิ้นชัน cho [08 มิ.ย. 61]::[0]
 115 ติดตามชมตอนต่อไป max100 [01 มิ.ย. 61]::[0]
 114 ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight kawinha [23 พ.ค. 61]::[0]
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถ.พระนครศรีอยุธยา
แแบวัดความพึงพอใจ
ศาสตรืพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ปลาเค็มแดดเดียวหรือปลาเกลือ
รายละเอียด  ปลาเค็มภูมิปัญญาท้องถิ่น..
ติดต่อ  คุณประดับ เสมพิพัฒน์ อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นผ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดโพธิ์ประสิทธิ์
รายละเอียด   สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ บ้านโพลาว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติความเป..
 
ดูทั้งหมด
 
 
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร