ข้อมูลข่าวสาร
ข้อบัญญัติตำบลบ้านนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าาย
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบวัดความพึงพอใจ
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว อบต.เกาะเรียน กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
     
 
     
 
  ความเป็นมาของศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

  • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร    คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร