ข้อมูลข่าวสาร
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบวัดความพึงพอใจ
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว อบต.เกาะเรียน กิจกรรม สินค้าชุมชน/ OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
     
 
     
 
  ความเป็นมาของศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

  • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร    คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร